Åbningstider

Åbningstider

Kroens åbnings tider er på alle  dage:
12:30 – 20:00 (Køkken) Dog lukket tirsdag og onsdag.
Ring og forhør hvis du har ønsker der falder uden for åbningstiderne

PS. FRA TIRSDAG D.18-2 TIL TIRSDAG D 25-2 BEGGE DAGE INCL. ER KØKKENET LUKKET.