Åbningstider

Åbningstider

Kroens åbnings tider er på alle  dage:
12:00 – 20:00 (Køkken)
Ring og forhør hvis du har ønsker der falder uden for åbningstiderne