Åbningstider

Åbningstider

Kroens åbnings tider er på alle  dageTIRSDAG og ONSDAG  LUKKET.
12:30 – 19.30 (Køkken)
Ring og forhør hvis du har ønsker der falder uden for åbningstiderne